Påmelding til stevner

Ved de aller fleste stevner skal påmeldingen gjøres online på minidrett. Hvis dere har problemer, ta kontakt med en av trenerne. Datasortert terminliste for hele landet  finner du her. Det er som regel link stevne-påmelding i listen. Listen blir løpende oppdatert.

invitasjon til Arendal staffeten:

invitasjon

Friidrettslisens

For de som skal konkurrere i 13-års klassen eller eldre, må friidrettslisens være betalt for å delta på stevner på bane. Se info om lisensbetaling her.

Stevneutgifter

Klubben dekker påmeldingsavgift til stafetter, UM, JrNM, NM, kretsmesterskap, kretskarusell og stevner som arrangeres av IK Grane Arendal Friidrett.
Klubben dekker startkontigent på inntil tre øvelser pr. ved deltakelse på andre stevner. Utøverne dekker selv øvelser utover dette, samt ”Ikke møtt” og etteranmeldinger.

Støtte til samlinger og treningsleirer

  • Benditlekene: Klubben dekker kretsens egenandel
  • Treningsleir Portugal: UM kvalifiserte støttes med kr. 3000. NM (Jr/Sr) kvalifiserte støttes med kr. 5000, andre kr. 0
  • UM/JrNM-Innendørs: Klubben dekker inntil kr. 2000 for reise/overnatting for utøvere som er kvalifisert ihht. Kravene utendørs. Bil dekkes med kr. 1 pr. km
  • UM-utendørs: Klubben dekker inntil kr. 2000 for reise/overnatting for utøvere som er kvalifisert ihht. kravene utendørs. Bil dekkes med
    kr. 1, 50 pr. km
  • Senior NM-Ute/inne: Klubben dekker inntil kr. 5000 for reise/opphold. Bil dekkes med kr. 1, 50 pr km

All støtte til reise og startkontingenter forutsetter at utøver har betalt forfalt kontingent og treningsavgift.

UM og NM

Se kvalifiseringskrav her.

NB: Utøvere er selv ansvarlige for å melde seg på i god tid på minidrett.